Nieuwbouw

 

 

 

 

 

 

Zorgcampus Kerkstraat - Poortlaan

Zorgcampus Kerkstraat - Poortlaan

Verzorgingshuizen behoren tot de verleden tijd. Of het nu door de maatschappelijke ontwikkelingen komt of door overheidsbeleid, het wordt en is een feit dat binnen een paar jaar het traditionele verzorgingshuis niet meer bestaat. Gevolg is dat de zorg in de thuissituatie steeds belangrijker wordt en dat ook de Thuiszorg zich daarop aanpast.

De medewerkers in de Thuiszorg bij SWZ doen hun werk vanuit de sociale wijkteams. Dit zijn teams die verspreidt over de gemeente Wassenaar de cliënten van een bepaalde wijk ondersteunen. Hiervoor heeft SWZ de gemeente Wassenaar ingedeeld in verschillende wijken. Een groot voordeel van de sociale wijkteams zit in het feit dat de teams ook daadwerkelijk in de wijk gevestigd zijn. Hierdoor wordt de herkenbaarheid vergroot, ontstaat er meer contact met de wijk en hebben de cliënten te maken met minder verschillende medewerkers. Dit is vooral prettig omdat hierdoor het contact langduriger en intensiever wordt. Zo hoeft een cliënt zich bijvoorbeeld niet meer vijftien keer voor te stellen aan een nieuwe medewerker, maar heeft hij nog maar te maken met bijvoorbeeld drie verschillende medewerkers. Het effect van het vestigen en werkzaam zijn in één wijk is ook dat het team zich aanpast aan de wijk, waarin zij werkzaam is. 

Voor de zorg binnen de muren van SWZ betekent dit dat alleen de zware(verpleeghuis) zorg overblijft, veelal dementerenden. Ook deze zorg zal in steeds kleinere groepen gaan plaatsvinden en zoveel mogelijk wijkgebonden. Bij de somatische(lichamelijke) zorg zal steeds meer het accent komen te liggen op het wonen en welzijn. De zorg zal als een “vanzelfsprekende” ondersteuning plaatsvinden om de levenswaarden op een zo’n hoog mogelijk niveau vast te houden.

De huidige bebouwing aan de Poortlaan bestaat uit een verzorgings- en verpleeghuis met 130 ‘plaatsen’ (SWZ Willibrord) en 73 aanleunwoningen (de Ridderhof). In 2009 is besloten tot vernieuwing, waarbij in aanvang eerst gekeken is naar de aanpassing van de bestaande gebouwen. Toen in eind 2011 duidelijk werd dat dit geen goede en toekomstbestendige oplossing zou opleveren, die bovendien (te) veel geld zou kosten en gepaard zou gaan met veel ‘frictiekosten’ in de vorm van leegstand, tijdelijke huisvesting e.d., is besloten om over te gaan tot complete nieuwbouw. 

Na de sloop van een gedeelte van de Ridderhof (oneven deel) kan op die plek het nieuwe verpleeghuis worden gerealiseerd (fase 1; 72 eenheden kleinschalig groepswonen). Tot die tijd blijft het 'oude' verzorgings- en verpleeghuis SWZ Willibrord in gebruik. Na de sloop (evendeel) van het andere gedeelte van de Ridderhof en het verzorgings- en verpleeghuis SWZ Willibrord kan op deze locatie circa 40 zorgwoningen (fase 2) worden gerealiseerd. De laatste fase (fase 3) betreft circa 60 huur- en koopappartementen.

 

Zorgcampus Willibrord - Aanvullende informatie

Zorgcampus Willibrord - Foto impressie

Zorgcampus Willibrord - Video impressie

Lees verder

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl