Oostdorp

Huurprijs vanaf

Koopprijs vanaf

Start uitvoering

Start koop

Start oplevering

Energiebesparende maatregelen

Alle onderhanden projecten betreffen op dit moment de wijk Oostdorp. Het streven is een verbetering van de energetische kwaliteit, tot uitdrukking komend in een ‘labelsprong’ van E/F naar minimaal B/C. Label B is niet overal haalbaar omdat in bewoonde staat niet alle maatregelen uitgevoerd kunnen worden (o.a. vloerisolatie).

De maatregelen worden gecombineerd met groot-onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de woningen in deze wijk als gemeentelijk monument zijn aangemerkt.

Het gaat om isoleren en vervangen van daken en dakkapellen, kozijnen, ramen en deuren en na-isoleren van gevels. Ook worden installaties aangepast.

De energiebesparende maatregelen worden in verschillende fases uitgevoerd.

Fase 1 (63 woningen) is eind 2015 afgerond.

Medio 2016 is fase 2 (84 woningen en 4 woon/winkelpanden) in uitvoering genomen. De oplevering -

In het najaar van 2016 is de voorbereiding van fase 3 en 4 (130 woningen en 2 woon/winkelpanden) gestart. Het streven is om in het 2e kwartaal 2017 de werkzaamheden van fase 3 en 4 te starten direct na afronding van fase 2.  

De bijzondere huizen aan de Hallekensstraat worden later voorzien van energiebesparende maatregelen.

Het restant aan woningen in Oostdorp beschikt al over label C en hoeft niet te worden aangepakt.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl