Ernst Casimir

Huurprijs vanaf

Koopprijs vanaf

Start uitvoering

Start koop

Start oplevering

Ernst Casimirstraat  65 appartementen plus servicecentrum (Plataan)

Onvoldoende ruimte voor het toenemende aantal scootmobielen en elektrische fietsen vormde het vertrekpunt bij de aanpak van complex Ernst Casimir. Dat combineren wij met het ophogen van  galerijen en binnentuinen, het aanpassen van de algemene toegangsdeuren en onderhoud aan de liften.

In overleg met de gemeente wordt ook de openbare ruimte aangepakt zodat deze meer drempelloos wordt en er meer ruimte komt voor geoormerkte parkeerplaatsen t.b.v. mindervaliden.

Wij zijn begonnen met de definitieve planvorming waarbij rekening wordt gehouden met de input die bewoners eerder hebben geleverd. Wij willen dit werk in het voorjaar aanbesteden. Vooruitlopend op de bouwkundige werkzaamheden worden in het voorjaar de liften aangepakt. Dat gebeurt volgtijdelijk in de 3 blokken. Gedurende de werkzaamheden wordt een tijdelijke lift bij het desbetreffende blok geplaatst.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl