Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

De Wassenaarsche Bouwstichting is een moderne corporatie die staat voor ‘sociaal, actief, ondernemen in Wassenaar en omgeving’. Als woningcorporatie, met circa 2500 verhuureenheden, heeft zij de ambitie voorop te lopen en toonaangevend te zijn.

Als organisatie toont zij graag lef. Daarom is zij in brede zin actief op de woningmarkt, zelfstandig of in samenwerking met partners.

In verband met het verstrijken van de tweede termijn van twee leden is de Raad van Commissarissen op zoek naar:

 

Twee leden voor de Raad van Commissarissen

Functieprofiel voor beide vacatures : Financieel

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad geldt voor tenminste een van beide vacatures de voorkeur voor een vrouw.

Een lid wordt op voordracht van de Huurdersvereniging benoemd . De Huurdersvereniging is daarom betrokken bij het selectieproces. Kennis van of interesse in belangen van huurders en wijken waar de corporatie actief is, is een pré.

Een van de nieuwe leden wordt lid van de auditcommissie.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de directeur/bestuurder met raad en advies bij. De commissarissen werken volgens de sectorale governancecode.  De Raad telt vijf leden.

Profiel

  • U heeft kennis van de volkshuisvesting en ervaring in de financiële sector

  • U beschikt over een ‘helicopterview’, analytisch vermogen en kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. U heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bezit inzicht in risico’s en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties.

  • U heeft affiniteit met de lokale/regionale context waarbinnen de Wassenaarsche Bouwstichting opereert.

  • U beschikt over discussie- en communicatievaardigheden, bent in staat kritische vragen te stellen en heeft de neiging tot doorvragen.

Procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen dan nodigen wij u uit voor 25 april a.s. te reageren met een korte zakelijke brief met CV naar de Wassenaarsche Bouwstichting t.a.v. de selectiecommissie, Postbus 2018, 2240 CA Wassenaar. U kunt mailen naar telting@wabs.nl.

Voorgedragen commissarissen behoeven voorafgaand aan hun benoeming de goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties, die hen kan uitnodigen voor een ‘fit & proper’ gesprek.

Informatie over ons en de Raad van Commissarissen vindt u op www.wassenaarschebouwstichting.nl. Daar kunt u o.a. ook het jaarverslag (inclusief governanceverslag) downloaden.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl