Intentieverklaring van de samenwerking 14 huurdersorganisaties regio Haaglanden.

Op 18 oktober 2018 heeft de ondertekening plaats gevonden van de intentieverklaring van de samenwerking van 14 (van de 16) huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden. Na een aantal maanden van overleg is dan nu de eerste steen gelegd. Het was een feestelijke avond en zoals Marianne Straks (bestuurder van WoonInvest) het terecht verwoordde: een historisch moment. Een samenwerkingsverband zoals deze is er verder niet in Nederland. De SHH vertegenwoordigt dan 95% van de 500.000 huurders in de regio. Wij, als Huurdersvereniging De Wassenaarsche zijn één van de partijen geweest die de intentieverklaring hebben ondertekend. Ook de huurdersvereniging van Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft de verklaring ondertekend.

Buiten de diverse huurdersverenigingen waren van vrijwel alle corporaties ook de directeur - bestuurders en/of managers Wonen aanwezig. Goed om te zien dat ook zij het belang hiervan inzien. Vanuit de Wassenaarsche Bouwstichting was Ad Zopfi aanwezig evenals zijn collega van de Woningwouwvereniging St. Willibrordus, Wil van Dam.

Onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) vertegenwoordigen wij dan meer dan 95 procent van de huurders van corporaties in Haaglanden. Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland. Op deze manier is de SHH in staat als één partij en als een volwaardige belangenbehartiger van de huurders en de woningzoekenden in de regio Haaglanden op te treden.

De SHH wil vaker mee kunnen praten over regionale onderwerpen op de woningmarkt, zoals prestatieafspraken en huisvestingsverordening. Als individuele huurdersorganisaties was dat voor hen vaak moeilijk. Er zijn al vergelijkbare koepels, zoals de Sociale Verhuurders Haaglanden (de vereniging van woningcorporaties) en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten).