Ga naar de inhoud
Toezicht

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken bij de Wassenaarsche Bouwstichting en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde. Uitgangspunt is dat het beleid wordt gevoerd in overeenstemming met de beginselen van verantwoord ondernemerschap en met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften.