Ga naar de inhoud

De governancecode bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Deze code is door een commissie, ook wel commissie-Winter genoemd, in opdracht van brancheorganisatie Aedes opgesteld. De commissie bestond naast de voorzitter uit drie corporatiebestuurders, drie toezichthouders en drie onafhankelijke deskundigen.

Hier vindt u de Governancecode 2020

Governancecode 2020 waardenmodel