Ga naar de inhoud
Bewonersparticipatie

De Wassenaarsche Bouwstichting hecht veel belang aan de inbreng en het oordeel van de vertegenwoordigers van de huurders. Wij werken samen met Huurdersvereniging “De Wassenaarsche” en de daaronder vallende bewonerscommissies en complexgroepen. Met de inwerkingtreding van de Woningwet in 2015 hebben huurdersorganisaties meer verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden gekregen. Deze wijziging is aanleiding geweest om de afspraken over samenwerking die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 2009 te actualiseren. De aangepaste samenwerkingsovereenkomst is getekend op 11 september 2017.

Wij zijn blij met een bestuurlijk sterke Huurdersvereniging en actieve bewonerscommissies en complexgroepen. Het lijkt vanzelfsprekend dat die er zijn, toch is dat niet zo. Voor een goede bewonersparticipatie is de inbreng van alle huurders van belang. U wordt van harte uitgenodigd uw steentje daaraan bij te dragen. Zo kunnen wij samen invulling geven aan de toekomst van de corporatie, de buurt en de woning waarin u woont.

Voor de mogelijkheden verwijzen wij u graag naar de Huurdersvereniging, de bewonerscommissies en de complexgroepen.