Ga naar de inhoud
Over ons

De Wassenaarsche Bouwstichting is 15 november 1912 opgericht als Wassenaarsche Bouwvereeniging. Het is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De Wassenaarsche Bouwstichting opereert op de grens van de woningmarktgebieden Haaglanden, Leiden en Duin- en Bollenstreek. De Wassenaarsche Bouwstichting is op dit moment naast Wassenaar actief in Den Haag, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Ons marktaandeel bedraagt circa 16% van de totale woningvoorraad in de gemeente Wassenaar en bijna 40% van de huurwoningenmarkt. Het totale bezit van de Wassenaarsche Bouwstichting omvat circa 2500 verhuureenheden, waaronder twee zorgcentra, een complex studentenwoningen en een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren.

Missie
De Wassenaarsche Bouwstichting is een maatschappelijke ondernemer. Wij investeren duurzaam in het adequaat huisvesten van specifieke doelgroepen, waaronder huishoudens met een beperkt woonbudget of een bijzondere woonvraag. De Wassenaarsche Bouwstichting is samen met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg actief op de woningmarkt in Wassenaar en omgeving en in maatschappelijk vastgoed. Kwalitatief hoogwaardige producten en dienstverlening zijn daarbij ons uitgangspunt.

- De Wassenaarsche Bouwstichting is sociaal, herkenbaar, actief, aanspreekbaar en ondernemend.
- De Wassenaarsche Bouwstichting werkt aan wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid, nieuwe woondiensten en kwaliteit.
- De Wassenaarsche Bouwstichting werkt voor ieder die huisvesting zoekt (huur/koop), met bijzondere aandacht voor huishoudens die steun behoeven bij het invullen van hun huisvesting (inkomen, zorg of begeleiding).