Ga naar de inhoud
Huur opzeggen

 

Verhuizen

Verhuizen is een hele klus. Veel mensen zien er tegenop. Niet alleen het verhuizen zelf is vaak een hele operatie, ook de rompslomp voorafgaand aan het vertrek. Bij het verlaten van uw huurwoning van de Wassenaarsche Bouwstichting zijn er zaken waar u rekening mee moet houden. In de brochure 'Als u de huur opzegt' hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

De huur moet schriftelijk worden opgezegd. Alle personen op wiens naam de huurovereenkomst staat, moeten deze opzegging mede ondertekenen. Aan de opzegging kunnen door de huurder(s) geen voorwaarden worden verbonden, anders dan eerder schriftelijk overeengekomen met de Wassenaarsche Bouwstichting.

U kunt de huur elke werkdag van de maand opzeggen met in achtneming van een termijn van tenminste één maand. Wij bevelen u aan de huur zo vroeg mogelijk - als u weet wanneer u de woning wilt verlaten - op te zeggen. Dan is er meer tijd om alles te regelen wat met de opzegging samenhangt. De termijn van één maand gaat in op de datum waarop wij de schriftelijke opzegging hebben ontvangen.

In de brochure 'Als u de huur opzegt' hebben wij de belangrijkste zaken op een rij gezet.

 

Verbreken relatie

In veel gevallen staat het huurcontract op twee namen. In het geval van het verbreken van een relatie waarbij één van de partners in de woning blijft wonen, moet de vertrekkende huurder de huur opzeggen.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u allebei evenveel recht op de woning. Wie er blijft wonen, bepaalt u in eerste instantie zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het aan de rechter voorleggen.  

Ongehuwden gaan uit elkaar
Als ongehuwden uit elkaar gaan, zijn er drie mogelijkheden:

  • Beide huurders staan vermeld op de huurovereenkomst. Zij moeten dan onderling of met behulp van de rechter uitmaken wie er in de woning achterblijft. De Wassenaarsche Bouwstichting heeft hier geen bemoeienis mee;
  • Eén van de huurders staat op de huurovereenkomst en de ander heeft niet de status van medehuurder. Degene die op de overeenkomst staat, kan als huurder in de woning blijven;
  • Eén van de huurders staat op de overeenkomst en de ander heeft wel de status van medehuurder. Dan moeten zij moeten onderling of met behulp van de rechter uitmaken wie er op het adres blijft wonen.

Wilt u voor deze contractswijziging een opname van de woning uitvoeren? Dan kan dat! 
Bij deze opname worden eventuele herstelkosten van zelf aangebrachte veranderingen in beeld gebracht zodat u nu reeds samen een regeling kunt treffen.

Voor het opzeggen van de huur van de vertrekkende partner kunt u gebruik maken van het formulier afstandsverklaring bij verbreken relatie. Dit kunt u vervolgens uitprinten, invullen en aan ons versturen.
 
Uiteraard kunt u ook langs komen en een opzeggingsformulier invullen.

 

Huuropzegging bij overlijden

Als een huurder komt te overlijden dan:
  • wordt degene die als medehuurder de huurovereenkomst heeft ondertekend automatisch hoofdhuurder en kan dus gewoon blijven wonen;
  • heeft degene die met de hoofdhuurder een duurzame, aantoonbare gemeenschappelijke huishouding voerde, recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Daar worden wel voorwaarden aan gesteld. Die zijn in de wet en rechtelijke uitspraken geregeld. Bij echtparen en bij geregistreerd partnerschap wordt daar automatisch aan voldaan.
  • inwonende kinderen vallen veelal niet onder deze regeling. Bij een verschil van mening hierover oordeelt de rechter. Er is een maximale periode van zes maanden waarin de huur kan voortduren, op aanvraag bespreekbaar.

 

Overname bij verhuizing

De vertrekkende huurder kan roerende zaken aan de nieuwe huurder overdoen. Hiervoor hebben wij het overnameformulier dat bij de eindinspectie door beide partijen ondertekend aanwezig moet zijn. U kunt dit formulier aan de opzichter mutatieonderhoud vragen.