Ga naar de inhoud
Energiebesparende Maatregelen

Het voornemen om een energiebesparingsprogramma uit te voeren is reeds in 2011 geformuleerd. Daarnaast worden nu bij mutatie standaard energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het doel is minimaal label B te halen. De nadruk bij de projectmatige aanpak ligt op de vooroorlogse wijken Oostdorp en Kerkehout omdat daar de grootste labelsprong gemaakt kan worden. In Oostdorp zijn de werkzaamheden afgerond en in Kerkehout zijn de komende twee jaar de laatste woningen aan de beurt. Ondertussen zijn ook complexen in andere wijken aangepakt. Inmiddels is er ook een project in het Westland in voorbereiding genomen.

In het kader van de verduurzaming zijn bij circa ____woningen zonnepanelen.

 

 

2021

Label B of hoger   

1180

65%

Label C

354

19%

Label D of lager

286

16%

 

1820

100%

Kerkehout

Het verduurzamingsproject Kerkehout  bestaat uit vier clusters van totaal 250 woningen. De werkzaamheden kunnen verschillen per cluster. Dit is mede afhankelijk van verduurzamingsmaatregelen die in het verleden zijn uitgevoerd.

Meer informatie