Ga naar de inhoud
Onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig: Grote ingrijpende dingen; groot onderhoud en renovatie en/of kleine, minder ingrijpende zaken; het klein of dagelijks onderhoud. Verreweg het grootste deel van het onderhoud aan uw woning wordt uitgevoerd door de Wassenaarsche Bouwstichting, maar er is ook onderhoud dat in principe door u als huurder moet worden uitgevoerd, het zogenaamde huurdersonderhoud. Het onderhoud dat door ons wordt uitgevoerd, noemen wij het verhuurdersonderhoud.

Op alle werkzaamheden die door de Wassenaarsche Bouwstichting door middel van een opdrachtbrief aan een opdrachtnemer worden opgedragen, zijn de Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Wassenaarsche Bouwstichting van toepassing.