Ga naar de inhoud

Zoals u in de huurovereenkomst heeft kunnen lezen, bent u als huurder verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties in uw woning. U kunt daarbij denken aan het witten en behangen in uw woning, het vervangen van hang- en sluitwerk, het herstellen of vervangen van kraanleertjes, schakelaars, wandcontactdozen, het onderhouden en vernieuwen van kranen etc.

In de praktijk is gebleken dat veel huurders problemen hebben met het uitvoeren van dit soort reparaties. Om die reden hebben wij het serviceabonnement ingesteld. Tegen betaling van slechts € 4,80 per maand (prijspeil 2012) bent u ervan verzekerd dat vrijwel alle reparatiewerkzaamheden waarvoor u als huurder in principe verantwoordelijk bent, door ons worden uitgevoerd. In het zogenaamde ‘Onderhouds-A-B-C’ staat precies aangegeven welke zaken voor rekening van u als huurder zijn en welke voor rekening van ons, als verhuurder zijn. Uiteraard is hierbij ook aangegeven welke onderdelen onder het serviceabonnement vallen.

Tuinonderhoud
Onder huurdersonderhoud valt ook het tuinonderhoud. Iedereen heeft er belang bij dat de huurder de tuin behoorlijk onderhoud. Een verwaarloosde tuin doet afbreuk aan het woongenot van omwonenden en geeft de leef- en woonomgeving een armoedige aanblik. Huurders mogen hun tuin naar eigen smaak en wensen inrichten, maar de tuin dient er wel netjes en verzorgd uit te zien.

In de Algemene Huurvoorwaarden artikel 6 b staat vermeld dat de huurder het gehuurde inclusief de bij het gehuurde behorende buitenruimten (tuin, balkon, erfafscheidingen) gedurende de huurtijd dient in te richten en ingericht te houden, schoon te houden en te gebruiken als hoofdverblijf.

Balkons en dakterrassen
Uiteraard mag u als huurder uw balkon en/of dakterras naar uw eigen smaak inrichten. Wij stellen als eis in verband met de veiligheid u uw bloembakken alleen aan de binnenkant van het balkon te hangen.