Ga naar de inhoud
Projecten

De Wassenaarsche Bouwstichting heeft een omvangrijke projecten portefeuille. Die omvat zowel nieuwbouw als verduurzamingsprojecten in de bestaande voorraad.

De nieuwbouw mogelijkheden zijn in Wassenaar beperkt, maar daar waar het kan en ruimte wordt geboden is de Wassenaarsche Bouwstichting actief. De nieuwbouwprojecten hebben betrekking op twee doelgroepen: betaalbare woningen voor (jonge) starters en woningen voor ouderen. In dit laatste segment gaat het zowel om goedkope en betaalbare woningen voor lage inkomens (DAEB), als woningen met een middel-dure huur en koop (niet-DAEB).

In het Westland is de nieuwbouwopgave groot. In dit nieuwe werkgebied richt de Wassenaarsche Bouwstichting zich bij nieuwbouw primair op (flex)woningen voor starters.

Zowel in Wassenaar als in het Westland wordt de verduurzamingsopgave grootschalig aangepakt. In Wassenaar zijn inmiddels circa 1000 woningen verduurzaamd.