Ga naar de inhoud
Woning zoeken

De gemeente Wassenaar maakt deel uit van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden-Delfland. De regio Haaglanden geldt als één woningmarktgebied. De Wassenaarsche Bouwstichting is verplicht haar woningen aan te bieden via Woonnet-Haaglanden. Woningzoekenden kunnen op de vrijkomende woningen reageren door hun keuzes kenbaar maken via internet. Woningzoekenden kunnen op het aanbod in de gehele regio reageren en zijn niet beperkt tot de woonplaats of gemeente waar zij nu wonen.

De gemeente Wassenaar maakt deel uit van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden-Delfland. De regio Haaglanden geldt als één woningmarktgebied. De Wassenaarsche Bouwstichting is verplicht haar woningen aan te bieden via Woonnet-Haaglanden. Woningzoekenden kunnen op de vrijkomende woningen reageren door hun keuzes kenbaar maken via internet. Woningzoekenden kunnen op het aanbod in de gehele regio reageren en zijn niet beperkt tot de woonplaats of gemeente waar zij nu wonen.

Om aan een woning in de regio Haaglanden te komen volgt u de stappen zoals hier onder beschreven.

Stap 1: inschrijven als woningzoekende

Om te kunnen reageren op het woningaanbod schrijft u zich in als woningzoekende. Daar betaalt u € 14,00 per jaar voor.
U kunt zich inschrijven door op de site Woonnet-Haaglanden op ‘INSCHRIJVEN’ te klikken. De kosten voor een inschrijving via iDEAL bedragen €14,00. Als u een doorlopende machtiging afgeeft betaalt u een lager bedrag. De inschrijfkosten bedragen dan € 11,50. U kunt uw inschrijving ieder jaar verlengen. De kosten voor het jaarlijks verlengen zijn bij het gebruik van iDEAL €14,00 en bij het afgeven van een doorlopende machtiging €11,50 per jaar.

 

Verandert uw emailadres? Verander deze ook bij de inschrijving om te voorkomen dat u niet herinnerd wordt aan de verlenging. Ook een eventueel woningaanbieding ontvangt u op uw emailadres.

Stap 2: zoeken naar een woning

Ga naar de website Woonnet-Haaglanden om te zoeken naar een geschikte woning. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U krijgt dan verschillende zoekopties, maar het handigste is om te zoeken via de button ”WONINGAANBOD’, daarna op ‘PASSEND AANBOD’. U weet dan zeker dat u alleen op woningen reageert waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Stap 3: reageren op een woning

Heeft u de woning van uw keuze gevonden en voldoet u aan de voorwaarden die bij een woning staan, dan kunt u direct reageren. U mag op maximaal 2 woningen tegelijk reageren.

Bij uw inschrijving de inkomensverklaring digitaal bijvoegen

Vanaf 1 september 2018 is het op Woonnet-Haaglanden verplicht om inkomensgegevens van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar (niet zijnde meeverhuizende kinderen) te uploaden. Het verzamelinkomen vindt u op de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst (via 0800 0543). U moet de inkomensverklaring(en) toevoegen aan de inschrijving voordat u kunt reageren op woningen.

Stap 4: kansen

Wie krijgt een woning aangeboden?
Wie de woning krijgt aangeboden, hangt af van de inschrijvingsduur. U kunt uw inschrijfduur ook nakijken bij uw inschrijving. De woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning als eerste aangeboden. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring of die vallen onder lokale beleidsruimte krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Per gemeente kan de lokale beleidsruimte verschillen.

Lokale voorrang Wassenaar

In Wassenaar wordt er per vrijkomende woning gekozen voor het type lokale voorrang. De regels gelden dus niet standaard voor iedere advertentie.

Voorrang binnen Kerkehout  
Als de corporatie deze regel heeft aangezet , dan krijgen doorstromers en starters uit de wijk Kerkehout voorrang wanneer ze reageren op een passende woning binnen de wijk Kerkehout. 

Doel voorrangsregel:
De wijk Kerkehout vormt door zijn ligging en sociale kenmerken een aparte kern binnen Wassenaar. Doorstromers en starters uit de wijk vinden door schaarste aan geschikte woonruimte binnen de wijk Kerkehout moeilijk een woning. 

Bevorderen doorstroming 55 plussers   
Als de corporatie deze regel heeft aangezet, dan krijgen 55-plussers uit Wassenaar die een eengezinswoning (van de woningcorporatie) achterlaten voorrang wanneer ze reageren op een gelabelde woning voor 55-, 60- of 65-plussers in Wassenaar en aan de minimale leeftijdseis voldoen. 

Doel:
De slaagkansen op een woning voor senioren woningzoekenden bevorderen. Senioren die in een corporatiewoning wonen die (qua grootte en toegankelijkheid) niet langer aansluit bij hun specifieke woonbehoeften vinden in Wassenaar moeilijk geschikte woonruimte. 

Slaagkans starters bevorderen
Als de corporatie deze regel heeft aangezet, dan krijgen starters uit Wassenaar voorrang wanneer ze reageren op een passende woningen binnen de gemeente. 

Doel voorrangsregel:
Deze regel is bedoeld om de slaagkans van jongeren en starters binnen de gemeente te verhogen. Jongeren uit Wassenaar vinden binnen de eigen gemeente moeilijk een geschikte woonruimte.

Urgentie

Als u een voorrangsverklaring (ook wel een urgentie genoemd) heeft kunt u bij ‘uw gegevens en reacties’ controleren op welke woningtypen u voorrang krijgt.
Als twee verschillende zoekers met een voorrangsverklaring op een gedeelde plaats eindigen gaat degene met de oudste voorrangsverklaring voor. Als twee verschillende woningzoekenden met dezelfde inschrijvingsduur op een gedeelde plaats eindigen, gaat degene met de meeste goede reacties voor.

Stap 5: de uitnodiging

Na de sluitingsdatum krijgt de eerste kandidaat een uitnodiging voor een gesprek bij de corporatie die de woning heeft aangeboden. Hierbij worden de noodzakelijke (persoonlijke) gegevens gecontroleerd. Een creditcheck is onderdeel van deze controle. Zorg dat u de gevraagde gegevens (zie hieronder) al in huis heeft. Missen er gegevens bij de controle, dan is de kans groot dat u wordt afgewezen.

Voldoet de kandidaat niet aan de voorwaarden of weigert de kandidaat de woning, dan nodigt de corporatie kandidaat nummer twee uit. Soms krijgen meerdere kandidaten tegelijk een uitnodiging, om de woning sneller te kunnen verhuren. In de uitnodiging staat dan vermeld of u nummer 1, 2, 3 enz. bent.
Reageer dus snel op de uitnodiging, anders loopt u de kans dat u de woning misloopt. Bezoek de woning niet voordat u hem krijgt aangeboden, om overlast voor de huidige huurder te voorkomen. U kunt maximaal 2 aanbiedingen tegelijkertijd krijgen. Het is dus aan te raden om snel te reageren als de woning u toch niet zint, zodat u weer voor nieuwe aanbiedingen in aanmerking kan komen.

Noodzakelijke gegevens:

 • Bewijs inkomen: een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van voorgaande jaar of de definitieve aanslag Inkomstenbelasting van voorgaande jaar van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar, behalve van uw eventuele kinderen. Ook als er geen inkomen is of als er geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring nodig! De inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543) of via MijnOverheid.nl. Belastingaangifte gedaan? In plaats van een inkomensverklaring mag u dan ook de definitieve belastingaanslag inleveren

 • De loonstrook of uitkering-specificatie van de laatste drie maanden/periode. Bij pensioengerechtigde geldt: de laatste AOW en/of pensioenoverzicht.

       Voor zelfstandig ondernemer geldt:

 • Een inkomstenverklaring/Prognose van dit jaar, voorzien van een beconnummer, van uw accountant is verplicht evenals een uittreksel Kamer van Koophandel en de laatste kwartaalaangifte BTW.

 • Een uittreksel van de afdeling Burgerzaken (BRP) in uw gemeente (maximaal zes maanden oud) waarop de volgende gegevens vermeld moeten staan:
 • het aantal personen dat staat ingeschreven op uw huidige adres
 • de datum waarop u in uw huidige woning bent gaan wonen

 • uw voorgaande adressen

 • uw burgerlijke staat

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (beiden): paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning

 • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het vonnis, als kinderen mee verhuizen is het ouderschapsplan verplicht.

 • Alleen als u een doorstromer bent: een verhuurdersverklaring (maximaal 3 maanden oud) van de eigenaar van de huidige woning. Huurt u van een sociale verhuurder in de regio Haaglanden? Vraag uw verhuurder de verhuurdersverklaring aan uw inschrijving op Woonnet-Haaglanden te koppelen.

 • U heeft een koopwoning dan dient u de verkoopopdracht aan de makelaar of een ander bewijs dat u uw woning wilt verkopen, een kopie van het eigendomsbewijs en een verklaring van de hypothecaire restschuld te overleggen.

 • Indien een partner medekandidaat is voor de woning maar niet met u op hetzelfde adres woont, ontvangen wij van haar/hem hetzelfde uittreksel zoals hierboven vermeldt

 • Een verhuurdersverklaring wordt ook verlangd van de partner als deze niet woonachtig is op het zelfde adres

 • Indien van toepassing: een kopie van de urgentieverklaring

 • Staat u korter dan 5 jaar ingeschreven op uw huidige adres dan dient u een tweede uittreksel te overleggen met het historich woonverleden

 • Indien van toepassing: overleg de goedkeuring van de bewindvoering