Ga naar de inhoud

Conform artikel 17 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming en kan dan nog één keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

Rooster van Aftreden

Naam

Functie

Aftredend

mevr. M.L. de Graaf

Voorzitter

2026

mevr. D.J.N.M. Curfs

Lid

2026

dhr T. Uçar

Lid, voordracht Huurdersvereniging

2026

dhr D. Griffioen

Lid, voordracht Huurdersvereniging

2026