Samenstelling Raad van Commissarissen

Mevr. M.L. de Graaf
Dhr. mr. A. de Groot, Voorzitter lid op voordracht van de huurdersvereniging
Mevr. D.J.N.M. Curfs