Ga naar de inhoud

Mijn gezinssamenstelling verandert. Hoe geef ik dat door?

Gaat u samenwonen, trouwen of scheiden? Komt er iemand bij u inwonen? Of is uw partner overleden? Lees wat u voor iedere situatie moet doen.

Iemand aan het huurcontract toevoegen

Getrouwd/geregistreerd partnerschap
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Vul het onderstaande aanvraagformulier medehuurderschap in en stuur dit naar wbs@wabs.nl en voeg de volgende documenten bij: 

  • Bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Een kopie van ID-bewijs van jullie beiden (foto en BSN onleesbaar maken, handtekening wel zichtbaar).

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap?
Voeg dan de volgende documenten van de persoon met wie u wilt samenwonen (= kandidaat medehuurder) bij het aanvraagformulier medehuurderschap en stuur dit naar wbs@wabs.nl :

  • Een kopie van het ID-bewijs van de kandidaat medehuurder (foto en BSN onleesbaar maken, handtekening wel zichtbaar).
  • Kopie uittreksel Basisregistratie Personen, alleen als u buiten de gemeente Den Haag woont, waaruit blijkt dat de kandidaat medehuurder tenminste twee jaar zijn/haar hoofdverblijf heeft in de woning.
  • Documenten waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en dat de kosten worden gedeeld. Bijvoorbeeld afschriften van gezamenlijke (of afzonderlijke) rekening met betalingen van de afgelopen twee jaar voor het huishouden of een bewijs van verzekering(en) afgesloten op beide namen (indien aanwezig). 

Wij beoordelen of uw partner medehuurder wordt en dezelfde rechten en plichten krijgt als u.