Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag.

De huurtoeslag van het afgelopen jaar vraagt u tot 1 april van het daarop volgende jaar met terugwerkende kracht aan. Formulieren vindt u www.belastingdienst.nl of bel de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 05 43 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Krijgt u nu al huurtoeslag? Dan hoeft u voor het volgende jaar geen aparte aanvraag te doen. U krijgt dan automatisch bericht van de belastingdienst over uw huurtoeslag.

Voorkom terugbetalen!
De Belastingdienst baseert de toekenning van de huurtoeslag op uw geschatte inkomen van het voorgaande jaar. Bij de beoordeling van de huurtoeslag telt uw eigen inkomen en het inkomen van uw partner en andere medebewoners (ongeacht de leeftijd) mee. De medebewoners ondertekenen het formulier ook. Schat uw inkomen en dat van uw eventuele partner en medebewoners zo nauwkeurig mogelijk. Maak gebruik van de rekenhulp in de toelichting van het formulier of kijk op de website van de Belastingdienst.

Maandelijks betaalt de Belastingdienst het voorschot huurtoeslag. Na 1 april is uw inkomen over het  voorgaande jaar bekend en bepaalt de Belastingdienst uw definitieve huurtoeslag. Elke wijziging in uw inkomen of huishouden leidt wellicht tot recht op een ander bedrag. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet op de huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Als het salaris omhoog gaat, wordt de huurtoeslag geleidelijk lager. Voorheen was het zo dat iemand die een euro meer verdiende dan het maximum, meteen met lege handen stond.

Door deze wetswijziging hebben vanaf 1 januari zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Op de website van de belastingdienst kunnen huurders controleren of ze in 2020 in aanmerking komen voor de toeslag. Voor de mensen die nu al huurtoeslag krijgen en voor wie het inkomen gelijk blijft, verandert er niets.   

Of en hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt onder andere af van het inkomen, de samenstelling van het gezin en de hoogte van de huurprijs. Wie wil weten of hij in aanmerking komt, kan een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Geeft u veranderingen in uw inkomens-, gezins- of leefsituatie dan ook zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. U past dit gemakkelijk aan via http://www.toeslagen.nl/. U heeft dan wel een DigiD-code nodig.