Huurverhoging is iets wat jaarlijks terugkomt. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland gaat jaarlijks per 1 juli omhoog. Dit geldt ook voor onze woningen. De regering bepaalt het maximale huurverhogingspercentage.

Vóór 1 mei in de bus
Het huurverhogingsvoorstel moet minstens twee maanden voordat de huurverhoging ingaat in een brief aan de huurder worden meegedeeld. Bij een verhoging per 1 juli moet de brief dus op z'n laatst op 30 april bij de huurder in de bus liggen.

In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

 • de huidige huurprijs
 • het percentage of bedrag van de huurverhoging
 • de ingangsdatum
 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken.
 • het aantal punten dat uw woning heeft volgens het woningwaarderingsstelsel

Bij het voorstel voor de huurverhoging wordt jaarlijks de huurkrant meegestuurd, waarin ook precies wordt aangegeven hoe de procedure met betrekking tot de huurverhoging verloopt.

 

Bezwaar tegen huurverhoging:

De huurprijs ‘zomaar’ verhogen kan niet. Hier worden een aantal voorwaarden aan gesteld. Het huurverhogingsvoorstel moet minstens twee maanden van te voren in een brief worden meegedeeld. Bij een verhoging per 1 juli moet de brief dus op z'n laatst op 30 april in de bus liggen.

 

In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

 • de huidige huurprijs

 • het percentage of bedrag van de huurverhoging

 • de ingangsdatum

 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken

 

Bezwaar maken

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • de huur wordt met een te hoog percentage verhoogd

 • de nieuwe huur ligt boven de maximale huurprijsgrens

 • u heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gekregen of u mist belangrijke informatie

 • u krijgt voor de tweede keer binnen één jaar een huurverhoging. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld een renovatie of ingrijpende verbetering van de woning.

 

Onderhoudsgebreken  

Onderhoudsgebreken zijn geen reden om de huurverhoging te weigeren als u deze niet apart aan de orde heeft gesteld. Een verzoek om huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken kunt u alleen, los van de jaarlijkse huurverhoging, bij de Huurcommissie indienen.

 

 

Bezwaarschrift huurverhoging

Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging dan kunt u gebruik maken van een standaard bezwaarschriftformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden.

 

Huurprijsgrens

Of de huur boven de maximale huurprijsgrens uitkomt is afhankelijk van het puntenaantal van de woning. Elke huurwoning heeft een puntenaantal gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel. Bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs.

Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie hierover.