Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst boven op de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert de verhuurder bepaalde diensten. De huurder betaalt bijvoorbeeld voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, algemene verlichting, liften, huismeester e.d.

Servicekosten worden in de vorm van vaste voorschot bedragen gelijktijdig met de huur geïnd. Na afloop van het jaar vindt verrekening van de meeste servicekosten plaats. Elke huurder waarvoor dit geldt ontvangt een individuele afrekening.

 

Verzekeringen

Opstalverzekering

Ook al huurt u een woning, betekent dit nog niet dat u automatisch voor allerlei zaken met betrekking tot de woning bent verzekerd.

Opstalverzekering
De Wassenaarsche Bouwstichting heeft  voor al haar woningen een opstalverzekering afgesloten. Dit wil zeggen, dat alles wat standaard tot de woning behoort en eigendom is van de woningstichting, verzekerd is tegen brand- en stormschade.
Zelf aangebrachte veranderingen bijvoorbeeld behang en vloerbedekking zijn niet verzekerd, maar zijn voor uw risico. U moet zelf een inboedelverzekering afsluiten

Inboedel- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Als u bijvoorbeeld schade heeft aan uw eigendommen kunt u deze via een Inboedel- of WA verzekering claimen. Een Inboedelverzekering zal, als de schade onder de dekking valt, meestal de schade vergoeden op basis van nieuwwaarde. Uitzonderingen op deze regel zijn als de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is, als het schade aan een antiek voorwerp betreft of als de schade is ontstaan aan iets dat buiten gebruik is gesteld.

Is de schade veroorzaakt door een derde, dan kunt u de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen, waarbij deze een claim kan indienen bij zijn WA verzekering. Vergoeding van schade door een WA verzekering gebeurt op basis van dagwaarde.

Het is vaak gunstiger om schade te claimen bij uw inboedelverzekering. Ook als de schade wordt veroorzaakt door een mankement aan de woning (denk aan waterschade als gevolg van een lekkage) moet u in eerste instantie uw eigen inboedelverzekering aanspreken.

Glasverzekering
Wij hebben een collectieve glasverzekering afgesloten. De premie voor die verzekering is opgenomen in de servicekosten. Of deze verzekering bij u van toepassing is, kunt u zien op de huurovereenkomst. Het voordeel is een laag tarief en gemak bij glasbreuk, dat direct zonder verdere kosten door ons wordt hersteld. U belt het telefoonnummer 0800 0226100 (gratis) en u wordt direct geholpen. U hoeft uw glasschade dus niet meer bij ons te melden.