Ga naar de inhoud

Wilt u uw woning (nog) meer aanpassen aan uw eigen wensen? Misschien wilt u een tweede toilet in de badkamer of een verandering aan uw keuken of toilet. Dan kunt u met ons contact opnemen. Wij bekijken voor u of een en ander mogelijk is. Onze opzichter bespreekt met u de mogelijkheden en geeft u een indicatie van de bijbehorende huurverhoging.

Indien u kiest voor woningverbetering tegen huurverhoging is het onderhoud van de aan te brengen voorziening voor onze rekening.