Ga naar de inhoud

U bent vrij om uw huurwoning naar eigen smaak in te richten. Bovendien mag u veranderingen en toevoegingen zonder toestemming van de Wassenaarsche Bouwstichting aanbrengen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden.

De zaak ligt echter anders, wanneer u meer ingrijpende veranderingen in uw woning wilt aanbrengen waarbij het de inrichting of gedaante van uw woning betreft. Dit zijn in de regel aanpassingen die ‘aard- en nagelvast’ zijn en betrekking hebben op bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel, het plaatsen van een ligbad of een tweede toilet. In deze gevallen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Hoe u toestemming aanvraagt én verkrijgt leest u in de brochure ‘Het zelf aanbrengen van voorzieningen’.

 

Kwaliteitseisen

Voor een aantal klussen hebben wij kluswijzers met bijbehorende kwaliteitseisen beschikbaar

 

Aanvraagformulier Zelf Aanbrengen Voorziening