Ga naar de inhoud

Op donderdag 26 januari 2023 is met een feestelijke handeling de bouw van het project Ridderhof aan de Poortlaan/Ridderlaan in Wassenaar gestart. De handeling bestond uit het boren van de ‘eerste’ paal door burgemeester Leendert de Lange samen met de voorzitter van buurtvereniging Burchtwey, mevrouw Dorien Nieuwzwaag. Deze combinatie staat voor de samenwerking en verbinding met gemeente en buurt, die het uiteindelijk mogelijk maakt een project als dit op deze locatie te realiseren.

Ridderhof is een ontwikkeling van WaBS Vastgoed BV een niet-DAEB dochter van de Wassenaarsche Bouwstichting. De woningen worden gebouwd op de plek van het voormalige ‘Huize Willibrord’; een locatie in eigendom van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Het bouwprogramma omvat 93 woningen; 30 sociale huur, 44 duurdere middenhuur en 19 koopwoningen. De duurdere middenhuur wordt in opdracht van ASR gerealiseerd. De totale investering bedraagt 35,6 miljoen euro inclusief btw, waarvan circa 19,7 mln. euro voor de aanneemsom. De aannemer is Bouwbedrijf Niersman BV uit Voorschoten, een partij waarmee de Wassenaarsche Bouwstichting al meer projecten succesvol heeft gerealiseerd.

Aan de totstandkoming van dit project is een uitgebreid participatietraject met omwonenden in een ‘plangroep’ voorafgegaan. Dat traject is in 2018 gestart met een grotendeels ‘leeg’ werkblad. Het vertrekpunt was een bestemmingsplan, een bestaand gebouw en volume. Binnen deze kaders zouden mogelijk ongeveer 100 woningen passen, waarvan 50% sociaal.

De architect, Ruud van de Kroft van KvdK uit Noordwijk, is op voorstel van de plangroep geselecteerd. De plangroep heeft een keuze gemaakt uit twee alternatieven: het bestaande casco benutten of complete nieuwbouw. De keuze van de plangroep is unaniem op het laatste gevallen, al zou hergebruik van het casco beter bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie aansluiten.

De nieuwbouw bestaat uit vier urban villa’s in vier bouwlagen. Die vier blokken hebben uiteindelijk ook het woningbouwprogramma bepaald. Het was duidelijk dat de buurt graag een gemengd programma met koop en duurdere huur zou zien. Het plan bestaat nu uit een blok sociale huur, een blok koop en twee blokken middenhuur. Hoewel de Wassenaarsche Bouwstichting de duurdere huur ook zelf zouden mogen exploiteren, is een belegger gezocht. De corporatie heeft haar middelen op dit moment nodig om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Op een na zijn alle woningen verkocht; het overgrote deel van de kopers is Wassenaarder. De koopwoningen zijn voor hen een ‘betaalbare’ stap in hun wooncarrière. De laatste jaren zijn in Wassenaar vooral hele dure koopprojecten voor ouderen gerealiseerd.

Het gemengde woningbouwprogramma sluit aan bij de grote woningbouwopgaven in de regio en de afspraken van Rijk en provincie daarover met gemeente en woningcorporaties.