Ga naar de inhoud

Helaas kunnen wij voor de maand februari 2024 geen betaallink sturen voor de maandelijkse huurbetaling in verband met het overstappen naar een nieuw systeem.

 

Wij vragen u vriendelijk om de huur van de maand februari 2024 handmatig over te maken naar bankrekeningnummer NL42INGB0669463000 ten name van Wassenaarsche Bouwstichting onder vermelding van huur februari 2024 en uw woonadres.

 

Bedankt voor uw medewerking