Parkeren is bij elk nieuwbouwplan een aandachtspunt. Niet alleen voor ons als plannenmakers, maar ook voor omwonenden en uiteraard de nieuwe bewoners. Niemand heeft baat bij een tekort aan parkeerplaatsen. Een goede balans op basis van een deskundig advies is een belangrijk onderdeel van ons werk en de vergunningaanvraag.
Onnodig groen opofferen voor parkeerplekken die niet gebruikt worden, ook dat maken wij mee, vinden wij ook niet verstandig. Over parkeernormen kan eindeloos worden gesproken, uiteindelijk gaat het bij mogelijke overlast om het feitelijk autobezit en parkeergedrag van oude en nieuwe bewoners.

In de wijk Burgwey, waarin de zorgcampus ligt, is parkeren een gevoelig aandachtspunt. Daarom lichten wij hier specifiek de parkeersituatie rondom de nieuwbouwplannen toe.

In 2019 is cluster 1 opgeleverd; 3 blokken met groepswoningen (intramurale zorg).

In onze plannen voor cluster 2 en 3, die op deze website zijn beschreven, is ruimte voor in totaal 93 woningen; 30 sociale huurwoningen, 44 middel dure huurwoningen en 19 koopwoningen.

Zoals beschreven is het plan ontwikkeld in goed overleg met de Plangroep, waarin buurtbewoners zitting hebben.

Onderdeel van het planproces is kwantitatief onderzoek naar de parkeersituatie. Dat onderzoek is uitgevoerd door Goudappel Coffeng een gerenommeerd landelijk adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte. Dat heeft geresulteerd in de volgende bevindingen.

Bij cluster 1 zijn 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarbij is ook alvast een deel van de parkeerplaatsen voor cluster 2 en 3 gerealiseerd. Hierdoor is nu sprake van een overmaat aan parkeren bij cluster 1. Er is een restcapaciteit van 28 parkeerplaatsen die door de bewoners en bezoekers uit cluster 2 en 3 kan worden gebruikt.

Bij cluster 2 en 3 worden nog eens 79 parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor de 30 sociale huurwoningen en 63 overige woningen zijn dus 107 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit is voldoende om voor iedere woning in ieder geval 1 auto op het terrein van de zorgcampus te laten parkeren. Nieuwe bewoners hoeven dus niet in de omliggende straten te parkeren.

De parkeerruimte in de omliggende straten wordt voornamelijk benut door bezoekers, wat niet ongebruikelijk is. Goudappel Coffeng rekent daarvoor met ca 28 beschikbare plekken op straat in de parkeerbalans. Het is relevant om te vermelden dat er ook restcapaciteit is in de Kerkstraat en de Ridderlaan direct grenzend aan cluster 1. Daar is geen rekening mee is in de parkeerbalans.

Volgens ons is het parkeren goed opgelost. Een parkeergarage is niet nodig, nooit de bedoeling geweest en ook nooit besproken met de plangroep. Zo’n oplossing is zeer kostbaar, veroorzaakt bij de bouw veel overlast (veel langere bouwtijd, grondwaterbemaling enz.), gooit het plan overhoop en heeft grote invloed op de parkachtige opzet van de openbare ruimte. Wat niet nodig is, moet je niet willen is ons motto.

Ieder mag van het plan vinden wat hij/zij vindt. Wij hopen wel dat de kwaliteit van het plan en onze argumenten met betrekking tot onderdelen, zoals het parkeren ook op een welwillend oor van ieder mogen rekenen.