Ga naar de inhoud

Deze leidraad beschrijft de kaders waarbinnen het aanbestedingsbeleid binnen de Wassenaarsche Bouwstichting uitgewerkt is en wordt toegepast bij inkoop/aanbestedingen. De richtlijn heeft in principe betrekking op alle inkoop/aanbestedingen boven een drempelbedrag van € 35.000, uitgezonderd opdrachten in het kader van planmatig en mutatie-onderhoud, voor zover die passen binnen het budget, opgenomen in de vastgestelde begroting en horen bij de verantwoordelijkheid van de desbetreffende medewerker. Lees hier de volledige leidraad aanbesteden Wassenaarsche Bouwstichting.