Ga naar de inhoud

De Wassenaarsche Bouwstichting is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, dat zij kwaliteit bieden en dat zij verantwoordelijkheid afleggen aan de omgeving waarin zij opereren en aan elkaar. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Zij zijn daarop aanspreekbaar.

Hier treft u de gehele Aedescode aan.