Ga naar de inhoud

Problemen over het onderhoud aan uw woning, over de wijze waarop u te woord bent gestaan door onze medewerkers proberen wij zo goed mogelijk samen met u op te lossen.

 

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

Als u vindt dat wij er samen met u niet uitkomen, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk, telefonisch of via de e-mail aan ons te melden. U ontvangt binnen tien werkdagen een eerste reactie op de klacht en u krijgt te horen wie de klacht in behandeling heeft. Wij proberen na te gaan waar en hoe zich het door u gesignaleerde probleem voordoet en wij zullen proberen met u in redelijkheid, binnen onze mogelijkheden, tot een passende oplossing te komen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze afspraken worden door ons nagekomen en wij hopen dan natuurlijk dat u tevreden bent over de manier waarop de klacht is afgehandeld.

Wat te doen met een klacht waar u met ons niet uitkomt?
Problemen zijn er om op te lossen maar soms kan het voorkomen dat u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld of u bent het niet eens met de voorgestelde oplossing. Kortom er is in zo’n situatie geen overeenstemming te bereiken. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de ‘Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland’.

De commissie bestaat uit externe deskundigen, afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties en werkt volstrekt onafhankelijk van de corporaties die erbij zijn aangesloten. De Klachtencommissie zorgt voor een snelle afhandeling van het eventuele geschil. De uitspraak, die u binnen vier weken na de hoorzitting wordt toegezonden, is in bijna alle gevallen bindend.

In een brief schrijft u aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland wat het probleem is, wat u er bij de Wassenaarsche Bouwstichting aan heeft proberen te doen en waarom u ondanks dat niet tevreden bent.

Per post:
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht

Telefoon 085-2100244
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

Website: http://kcwzh.nl
Email: info@kcwzh.nl

 

Huurcommissie

Heeft u een vraag over huurverhoging, huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u hierover een verzoek indienen bij de Huurcommissie.

Per post:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

 

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

Wat te doen bij klachten woonruimteverdeling?

Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel hebt dat wij uw klacht goed hebben afgehandeld. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden.

Let op: u kunt uw klacht alleen voorleggen aan de RKWH nadat de klacht eerst is behandeld bij de Wassenaarsche Bouwstichting.

Zo komt u bij de RKWH: http://rkwh.nl/