Ga naar de inhoud

Problemen over het onderhoud aan uw woning, over de wijze waarop u te woord bent gestaan door onze medewerkers proberen wij zo goed mogelijk samen met u op te lossen.

 

Klachtencommissie

Als u vindt dat wij er niet uitkomen, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk, telefonisch of via de e-mail aan ons te melden. U ontvangt binnen tien werkdagen een eerste reactie op de klacht en u krijgt te horen wie de klacht in behandeling heeft. Wij proberen na te gaan waar en hoe zich het door u gesignaleerde probleem voordoet en wij zullen proberen met u in redelijkheid, binnen onze mogelijkheden, tot een passende oplossing te komen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze afspraken worden door ons nagekomen en wij hopen dan natuurlijk dat u tevreden bent over de manier waarop de klacht is afgehandeld.

Wat te doen met een klacht waar u met ons niet uitkomt?
Problemen zijn er om op te lossen maar soms kan het voorkomen dat u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld of u bent het niet eens met de voorgestelde oplossing. Kortom er is in zo’n situatie geen overeenstemming te bereiken. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de ‘Klachtencommissie Huursector’.

De commissie bestaat uit externe deskundigen, afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties en werkt volstrekt onafhankelijk van de corporaties die erbij zijn aangesloten. De Klachtencommissie zorgt voor een snelle afhandeling van het eventuele geschil. De uitspraak, die u binnen vier weken na de hoorzitting wordt toegezonden, is in bijna alle gevallen bindend.

In een brief schrijft u aan de Klachtencommissie wat het probleem is, wat u er bij de Wassenaarsche Bouwstichting aan heeft proberen te doen en waarom u ondanks dat niet tevreden bent.

Per post:
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht

Telefoon 085-2100244
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

Website: http://kcwzh.nl
Email: info@kcwzh.nl

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Contactgegevens Huurcommissie

Website: www.huurcommissie.nl

 

Uitspraken Geschillencommissie

Corporatie neemt advies Geschillencommissie over

Naar aanleiding van een beroep op de Geschillencommissie Wonen inzake het aan huurder in rekening brengen van herstelwerkzaamheden heeft de Geschillencommissie Wonen de Wassenaarsche Bouwstichting geadviseerd om:

1. de kosten niet door te berekenen aan huurder

2. in de communicatie met huurders duidelijker aan te geven dat de kosten voor rekening van huurder kunnen zijn

Deze adviezen zijn door de corporatie overgenomen.

Naar aanleiding van een beroep op de Geschillencommissie Wonen inzake aanpassingen in het kader van woningrenovatie is de Wassenaarsche Bouwstichting geadviseerd om:

1. de ingangsdatum van de huuraanpassing aan te passen aan de datum van de feitelijke oplevering van werkzaamheden

2. vanwege het tegen afspraken in niet kunnen hergebruiken van raambekleding de kosten van een vervangende voorziening te vergoeden.

Dit advies is door de corporatie overgenomen.

Geschillencommissie inzake schimmel:

Op 3 december jl. heeft de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland een advies uitgebracht naar aanleiding van een klacht van één van onze huurders.

De huurders klaagden over schimmel in woonkamer, slaapkamer en douche, vocht in gordijnen en bed en kromtrekkend laminaat.

De Geschillencommissie heeft tijdens een hoorzitting de klacht behandeld. Het houden van een hoorzitting waarbij de klager en de woningbouwcorporatie worden uitgenodigd , is gewenst om de commissieleden goed te informeren over de inhoud en de achtergrond van de klacht en de zienswijze van klager en woningbouwcorporatie.

De Geschillencommissie heeft de klacht beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat de klacht niet gegrond is. De commissie adviseert de corporatie in de toekomst haar voorlichting op het gebied van ventilatie zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen en te checken of de uitleg is begrepen.