Ga naar de inhoud

Op initiatief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer (VROM) is het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties tot stand gekomen. De aanleiding voor het starten hiervan, is een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. De minister wil met het Meldpunt het toezicht op de woningcorporaties versterken.

Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders.

Meer informatie over het meldpunt kunt u vinden op de internetsite van het ministerie.