Ga naar de inhoud

Wassenaarse woningcorporaties doen beroep op gemeente

"Meer locaties nodig voor sociale woningbouw"

De twee Wassenaarse woningcorporaties hielden op 20 september 2018 voor het eerst een gezamenlijke belanghoudersbijeenkomst. De Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwvereniging St. Willibrordus grepen de komst van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad aan om samen te presenteren waar zij voor staan. “Tot 2027 hebben wij gezamenlijk zo’n 90 miljoen te investeren in de Wassenaarse gemeenschap. Daar hebben wij de gemeente en andere stakeholders hard bij nodig.”

De corporatiedirecteuren Ad Zopfi van de Wassenaarsche Bouwstichting en Wil van Dam van Woningbouwvereniging St. Willibrordus riepen de gemeente Wassenaar op om locaties voor sociale woningbouw beschikbaar te stellen. In 2017 investeerden beide corporaties samen 11,7 miljoen euro in nieuwbouw en verduurzaming van het huidige bezit. “Wij bouwden het afgelopen jaar maar drie nieuwe woningen, terwijl er budget was voor twintig tot dertig wooneenheden”, zei Zopfi. “Daarmee hebben we kansen laten liggen. Het geld is er, maar er zijn op dit moment geen locaties.” Wethouder Kees Wassenaar reageerde hierop door te zeggen dat de gemeente Wassenaar hierover een open en transparante discussie met de corporaties wil aangaan. “De gemeente gaat ervoor.”

De komende jaren staan de corporaties voor een grote en brede opgave. Ze moeten zorgen voor voldoende sociale huurwoningen, voor betaalbaarheid van het bezit, huisvesting van bijzondere doelgroepen en verduurzaming. Op dit moment ligt het accent vooral op verduurzaming. “Wij verduurzaamden de afgelopen jaren al 250 woningen”, vertelt Van Dam. “Op dit moment werken wij aan de planvorming voor verduurzaming van 213 woningen aan de Van Duivenvoordelaan. Daarmee voldoen wij gemakkelijk aan de doelstelling om in 2020 een gemiddeld energielabel B te hebben.” De Wassenaarsche Bouwstichting streeft ernaar dat eind 2020 de helft van het bezit energielabel A of B heeft. Zopfi vertelt dat een verduurzamingsproject in Oostdorp in het verleden weleens is uitgesteld, omdat niet minimaal zeventig procent van de huurders instemde. Met name wat oudere huurders zien vaak op tegen de renovatie van hun woning. Zo bleek ook uit reacties in de zaal. Zopfi opperde om kopers van woningen mee te laten liften bij verduurzamingsprojecten van de corporaties. “Die handschoen kunnen we de komende jaren met de gemeente oppakken.”

De Wassenaarsche corporaties bestaan beide al ongeveer honderd jaar en pakken steeds meer zaken gemeenschappelijk op. Zij trekken samen op richting de gemeente en delen kennis en informatie met elkaar. Irene Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is verrast door de grote stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. “We werken nu veel meer met de Wassenaarsche Bouwstichting samen dan in het verleden. Ik had in het begin van het jaar niet gedacht dat we hier vandaag samen onze belanghoudersbijeenkomst zouden houden. We houden beide dezelfde service en nabijheid, maar profiteren van de voordelen van samenwerking.” Volgens voorzitter Gert van Veen van de Wassenaarsche Bouwstichting maakt de complexiteit van wet- en regelgeving dat de corporatie een bepaalde minimumomvang moet hebben om te overleven. “De enige weg is samenwerken en groter groeien naar een sterkere organisatie met een minimumaantal van 7000 tot 10.000 woningen. Het maakt niet uit hoe de organisatie er in de toekomst uit komt te zien. Het kan ook een agglomeraat van corporaties zijn.”

Dagvoorzitter Martijn Greve daagde de corporatiedirecteuren uit om uitspraken te doen over een eventuele fusie. Beiden reageerden daar terughoudend op. “Wij zijn even bereidwillig als de gemeenten zijn om te fuseren”, aldus Van Dam.

De belanghoudersbijeenkomst in de Bijhorst in Wassenaar trok zeventig genodigden, waaronder wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers van zorgorganisaties, politie, aannemers- en bouwbedrijven. Het thema van de dag was ‘verleden, heden en toekomst’.