Ga naar de inhoud

Het in werking treden van de nieuwe Woningwet in 2015 noodzaakte tot aanpassing van de statuten van woningcorporaties. De Wassenaarsche Bouwstichting heeft haar statuten kritisch doorgelicht en, mede op basis van de modelstatuten die door brancheorganisatie Aedes werden geleverd, geactualiseerd.

De nieuwe statuten zijn op 27 februari 2019 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd.

Download hier de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting