Ga naar de inhoud

Strategisch Voorraadbeleid 2018-2023

Inleiding

Deze notitie is tot stand gekomen door ‘bundeling’ van verschillende documenten en rapportages, waaronder het beleidsplan 2015-2020.

In ons (voorraad)beleid zijn de doelgroepen van beleid leidend. In het algemeen geformuleerd zijn dat de huishoudens die niet-zelfstandig of zonder financiële steun een plek kunnen vinden op de woningmarkt. Dat zijn op de eerste plaats huishoudens met de laagste inkomens en bijzondere doelgroepen. Daarnaast ook huishoudens met een (laag) middeninkomen, omdat de woningmarkt in onze regio ook voor hen geen mogelijkheden biedt.

In het strategisch voorraadbeleid staan de Product Markt Combinaties (PMC’s) die in 2014 zijn bepaald centraal. In dat jaar zijn wij overgestapt naar een meer marktconforme wijze van beoordelen en waarderen van het vastgoed, met in achtneming van onze doelstellingen als sociale huisvester. De PMC’s vormen voor ons nog steeds een bruikbaar ‘intermediair’ tussen strategisch beleid op corporatieniveau en operationele keuzen op complexniveau. Lees hier het volledig Strategisch Voorraadbeleid 2018-2023