Ga naar de inhoud

Prestatieafspraken

In 2020-2021 zijn in alle gemeenten waar wij actief zijn de prestatieafspraken vernieuwd. Daarbij is gekozen voor meerjarige afspraken en zogenaamde jaarschijven.

In Wassenaar zijn – na een lange en intensieve voorbereiding – op 13 december 2021 de prestatieafspraken voor de periode 2022-2025 ondertekend door alle betrokken partijen. Naast de Gemeente en de Wassenaarsche Bouwstichting zijn dat huurdersvereniging De Wassenaarsche en de collega’s van Wbv. St. Willibrordus en huurderbelangenvereniging Rozenstein.
De corporaties gaan op basis van deze afspraken jaarlijks een ‘bod’ uitbrengen. De prestatieafspraken en bijhorende activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

In de gemeente Westland zijn de prestatieafspraken in 2020 tot stand gekomen in de vorm van een raamafspraak voor de periode 2021-2025. Daar zijn wij nog niet actief bij betrokken geweest. Via een aanvullende overeenkomst hebben wij eind 2021 deze raamafspraak onderschreven en daar bovenop een afspraak gemaakt over flexwonen.

In Leidschendam-Voorburg beperken de afspraken voor de periode 2022-2025 zich tot het ene DAEB-complex (30 woningen) dat wij in deze gemeente in eigendom hebben en exploiteren.

Belangrijke thema’s uit de prestatieafspraken zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, woningkwaliteit, duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven, zorg en leefbaarheid.
Een belangrijke afspraak betreft ruimte in het toewijzingsbeleid om woningen aan verschillende doelgroepen te verhuren.


U kunt hier de prestatieafspraken teruglezen.