Ga naar de inhoud

Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar 2023.

 

Urgentie aanvragen

Bij ernstige persoonlijke of medische problemen hebben mensen soms snel een andere huurwoning nodig. U kunt dan urgentie aanvragen. Daarmee krijgt u voorrang op de woningmarkt.

 

Bij welke situaties?

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

 • aanvrager(s) is 18 jaar of ouder.
 • aanvrager(s) heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
 • personen die inwoner zijn van de Gemeente Wassenaar en die tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar.
 • personen die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als een noodsituatie) en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.
 • u heeft in de afgelopen drie maanden actief gereageerd op passend woonaanbod binnen de hele regio Haaglanden, u heeft gereageerd op alle woningaanbiedingen, u heeft geen woningen geweigerd en het is u niet gelukt om een woning te vinden.

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen op sociale, medische, financiële gronden of op basis van mantelzorg.
Een acute noodsituatie verschilt per persoon. In het algemeen betekent dit dat u in ernstige, dringende problemen moet verkeren.

 

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u contact opnemen met één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar (Woningbouwvereniging St.Willibrordus of de Wassenaarsche Bouwstichting) om een afspraak te maken voor een intakegesprek:

De volgende gegevens moet u doorgeven bij het maken van een afspraak:

 • voorletters + achternaam
 • huidig woonadres
 • geboortedatum
 • reden aanvraag urgentie
 • telefoonnummer
 • emailadres voor de afspraakbevestiging en eventueel afzeggen/omzetten van de afspraak.

De door u vermelde gegevens worden onder andere gecontroleerd in de gemeentelijke basisadministratie en bij Woonnet Haaglanden.

Let op: Kloppen de gegevens niet? Dan wordt de afspraak afgezegd.

Samen met de woonconsulent bekijkt u of een urgentieaanvraag kans van slagen heeft. Als u weinig kans maakt op urgentie, krijgt u dat meteen te horen. U beslist zelf of u toch een aanvraag wilt indienen. De woonconsulent(e) vertelt u welke gegevens en  documenten u samen met de aanvraag moet indienen.

 

Wat moet u meenemen?

Bij het intakegesprek vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te overleggen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
Als u aangeeft de aanvraag te willen indienen, krijgt u tijdens het intakegesprek het aanvraagformulier.

De doorlooptermijn voor afhandeling van een aanvraag Voorrangsverklaring is vier tot acht weken. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat uw aanvraag is gecontroleerd en vastgesteld is dat deze compleet is én dat u de leges heeft betaald. Deze termijn kan nog met vier weken worden verlengd. Als de afhandeling van uw aanvraag meer dan acht weken bedraagt, ontvangt u hierover tijdig -voordat de acht weken voorbij zijn- een brief.

 

Hoe gaat het na indiening van de aanvraag?

Na indiening van een aanvraag Voorrangsverklaring krijgt u een ontvangstbevestiging.
Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag controleren we of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan krijgt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren.

Let op: Als u de gevraagde gegevens niet binnen de aangegeven termijn aanlevert, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het dossier wordt in dat geval gesloten.

 

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring als bedoeld in hoofdstuk 4 van Huisvestingsverordening 2023 Gemeente Wassenaar moet u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges betalen. Voor 2024 is dat € 92,40 op basis van sociale, mantelzorg of maatschappelijke indicatie. Voor 2024 zijn de leges kosten € 212,00, op basis van een medische urgentie als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Wassenaar 2023 incl de kosten voor het medisch advies. 

De leges moet u betalen bij het indienen van uw aanvraag. U krijgt het geld niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen. Betaalt u de leges niet, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

 

Aanvullende informatie

Met een voorrangsverklaring krijgt u gedurende de periode van drie maanden een voorrangspositie. Dat betekent het volgende. Als u reageert op een te huur aangeboden woning van één van de woningcorporaties in de regio Haaglanden, wordt deze woning bij voorrang aan u te huur aangeboden tenzij iemand met een voorrangsverklaring met een langere inschrijfduur ook reageert op deze woning: die gaat dan voor. En u moet bovendien (altijd) voldoen aan de voorwaarden qua inkomen en huishoudgrootte om voor deze woning in aanmerking te komen.

U bent verplicht om te reageren op het woningaanbod in regio Haaglanden en een passend woningaanbod te accepteren. Het woningaanbod wordt dagelijks bijgewerkt, hierdoor is het mogelijk om meerdere reacties per week te plaatsen.

Op de website www.woonnet-haaglanden.nl ziet u ook bij de zoekcriteria het woningaanbod ‘eerste reageerder’ en ‘loting’ (dat zijn woningen waar u door middel van loting kans maakt, ongeacht uw inschrijfduur).

Als u heel snel een woning nodig heeft, kunt u via de website van interveste en/of via de zoekfunctie ‘tijdelijke huurwoningen’ van funda of google een huurwoning op basis van de Leegstandwet zoeken. Via deze wet kunt u voor minimaal zes maanden een woning huren.

In álle gevallen moet u dus zelf het aanbod van woningen in de gaten houden én zelf reageren op een aangeboden huurwoning. Als het met een urgentieverklaring niet lukt om binnen 3 maanden een passende woning te vinden, wordt de urgentieverklaring niet meer verlengd. In plaats daarvan kan de urgent woningzoekende binnen twee weken na afloop van de geldigheidstermijn van zijn/haar urgentieverklaring een aanvraag indienen voor een eenmalig passend aanbod.