Ga naar de inhoud

Woningaanbieding

U heeft van ons een woningaanbieding ontvangen. Hoe nu verder? In de woningaanbieding staat welke gegevens u voor welke datum bij ons moet inleveren. Als u dit namelijk niet doet dan loopt u het risico dat de woningaanbieding vervalt. Als u niet zeker weet of u de goede bewijsstukken heeft, vraag dit dan bij ons na.

Wij controleren uw actuele gegevens met de gegevens van uw inschrijving. Het is erg belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving kloppen met uw actuele gegevens: kloppen de inkomensgegevens en de grootte van uw huishouden? Bij onjuiste gegevens vervalt de woningaanbieding en krijgt de volgende kandidaat de woning aangeboden.

Woningaanbieding, maar geen interesse meer

Het kan zijn dat u, als u een woningaanbieding krijgt toch geen interesse meer heeft. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Wij willen ook graag weten waarom u een woning weigert.

Woning bezichtigen

Soms nodigen wij meerdere kandidaten uit voor een bezichtiging van de woning. Dit heet een groepsaanbieding of groepsbezichtiging. Er wordt in de woningaanbieding aangegeven op welke plek u staat op de kandidatenlijst, zodat u uw kansen op de woning kunt inschatten. De praktijk wijst uit dat een deel van de genodigde kandidaten niet komt opdagen. Dat betekent dat uw kans om in aanmerking te komen voor de woning misschien hoger is als u wel op de uitnodiging ingaat.

Woning accepteren

Na acceptatie van de woning bespreekt u met ons de verdere gang van zaken. Er wordt een datum afgesproken voor de ondertekening van de huurovereenkomst en de uitreiking van de sleutels. Zodra u de woning accepteert, kunt u niet meer op andere woningen reageren. Uw inschrijving op Woonnet Haaglanden wordt geblokkeerd.

Mocht u na acceptatie alsnog van de woning af willen, dan worden hiervoor kosten bij u in rekening gebracht. Wat deze kosten zijn staat in de aanbieding. Nadat de acceptatie is verwijderd, kunt u weer reageren op Woonnet-Haaglanden, met behoud van inschrijvingsduur.

Inschrijving vervalt

Als de huurovereenkomst getekend is, wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Uw inschrijving op Woonnet-Haaglanden vervalt, dus ook uw opgebouwde inschrijvingsduur. U mag zich wel direct weer opnieuw inschrijven.

Wat te doen bij klachten woonruimte verdeling

Niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel hebt dat wij uw klacht goed hebben afgehandeld. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden.

Let op: u kunt uw klacht alleen voorleggen aan de RKWH nadat de klacht eerst is behandeld bij de Wassenaarsche Bouwstichting.

Zo komt u bij de RKWH: http://rkwh.nl/