Ga naar de inhoud

Leegkomende woningen in de wijk Molenaar (Van Bellelaan, Poolshof en Prof. Molenaarlaan) te Wassenaar komen voor vrije verkoop in aanmerking.

De verkoopprijs bedraagt 100% van de marktwaarde ongeacht of de woning wel of niet aan een huurder van de Wassenaarsche Bouwstichting wordt verkocht. De woningen worden via een advertentie in een lokale krant en via deze website te koop aangeboden. Geïnteresseerden kunnen dan reageren bij de makelaar.

Op dit moment hebben wij de volgende woning in de verkoop;