Ga naar de inhoud

Doelen

Huurdersvereniging ‘De Wassenaarsche’ heeft zich het volgende ten doel gesteld:

  • Het behartigen van de belangen van de (toekomstige) huurders van huurwoningen van de Wassenaarsche Bouwstichting; deze belangenbehartiging richt zich op woningen en relevante aspecten van de woonomgeving.
  • Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders van de Wassenaarsche Bouwstichting.
  • Het in gezamenlijk overleg met alle mogelijke betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid in de directe woonomgeving.
  • Het bestuur van de Huurdersvereniging bestaat uit; voorzitter, secretaris, penningmeester en afgevaardigden van de bewonerscommissies. In het bestuur zijn alle wijken en complexen vertegenwoordigd.

 

Bereikbaarheid Huurdersvereniging

Huurdersvereniging "De Wassenaarsche"
Postbus 2018
2240 NA Wassenaar

Email

U kunt de Huurdersvereniging via onderstaande email bereiken:

  • Dianca.berendsen1@gmail.com (voorzitter)
  • rahbarnhoorn@ziggo.nl (secretaris)