Ga naar de inhoud

Het financieel beleid en beheer van Wassenaarsche Bouwstichting geldt als een gedragscode als het gaat om het nemen van beslissingen op het gebied van financiering, beleggen, rentemanagement, liquiditeitenbeheer en de financiële logistiek. Het waarborgen van een blijvende toegang tot de kapitaalmarkt, het beheersen van financiële risico’s, het realiseren van zo laag mogelijke kosten en het zekerstellen van voldoende liquiditeit, zijn dan ook de belangrijkste doelstellingen uit het treasurybeleid.

Hier vindt u het financieel beleid en beheer.

Op 7 september 2017 ontvingen wij van de Autoriteit woningcorporaties de goedkeuring van addendum bij reglement financieel beleid en beheer.