Ga naar de inhoud

Wij zoeken naar oplossingen voor de woningmarkt die op slot zit. Dit gegeven geldt zeker voor de Wassenaarse situatie, waarbij ook nog sprake is van bijkomende factoren als extra vergrijzing en relatief hoge marktwaardes. De gevolgen voor de woningmarkt zijn bekend. Een lage mutatiegraad, scheefwonen, geen doorstroming en weinig differentiatie in (huur)wijken. Mensen willen graag doorstromen van een huurwoning naar een koopwoning, maar zijn daar niet toe in staat in verband met de hoge koopprijzen. Wij weten ook dat starters een moeilijke positie hebben in Wassenaar.

De grootste uitdaging voor ons is onze woningvoorraad zo aan te passen dat wij onze klant meer keuzemogelijkheden kunnen aanbieden, mogelijkheden voor starters creëren en het ‘scheefwonen'  zoveel als mogelijk is beperken. De oplossing die wij daarvoor bieden is verkoop van woningen met Koopgarant.

Met Koopgarant wordt een eigen huis betaalbaar. Koopgarant is een beproefd concept dat inmiddels door ca. 160 woningcorporaties in Nederland wordt toegepast. De kern van dit concept bestaat uit:
- een korting op de getaxeerde marktwaarde;
- terugkoopgarantie;
- deling in de waardeontwikkeling, zowel bij winst als bij verlies.

U treft hier onze brochure met uitgebreide informatie over het product Koopgarant.

 

Woningen in Wassenaar die zijn gelabeld voor verkoop met Koopgarant
- Albertinestraat  1 t/m 17 (oneven) en 2 t/m 26 (even), Louisestraat 43 t/m 55 
  (oneven) en 68 t/m 84 (even), Mariastraat 28 en 30
- Burmanlaan 1 t/m 67 m.u.v nr 65 (oneven) en Van Duivenvoordelaan 52 t/m 110 (even)
- Dr. Weederlaan 2 t/m 40 (even) en D. Curtiusstraat 13 t/m 51 (oneven)
- Dr. Mansveltkade 22 t/m 38, Herman Coster 19, Bothastraat 2 t/m 6
- Woutersstraat 1 t/m 13
- Van Houtenweg 2 t/m 16 (even), 38 t/m 52 (even) en 74 t/m 88 (even),  
  Kuyperweg 15 t/m 27 (oneven) 22 t/m 40 (even), Troelstraweg 28 t/m 40
  (even)
- Dr Doelmanlaan 1 t/m 25 (oneven) en 2 t/m 28 (even), Dr Duetzlaan 1 t/m 41.
- Vreeburglaan 2 t/m 14 (even)
- Vinkenburglaan 2 t/m 20 (even), Rodenburglaan 1 t/m 17 (oneven) en 14 t/m 48 (even).
- Bijlcamppad 1 t/m 19 (oneven), Lindenhoflaan 2 t/m 24 (even).